ข่าวประชาสัมพันธ์

 

Download แบบฟอร์ม / เอกสารต่างๆ

งานสารสนเทศ

Download แบบฟอร์ม / เอกสารต่างๆDownload แบบฟอร์ม / เอกสารต่างๆ

 

วันที่หัวข้อดาวน์โหลด
05-04-60 ข้อมูลประชุม ไตสัญจร ณ โรงพยาบาลสามร้อยยอด
16-02-60 แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ งบลงทุนปี60
15-02-60 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี60
02-02-60 ร่างคณะทำงานทอดผ้าป่าสามัคคี
17-01-60 แนวทางการอนุญาตสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
16-01-60 แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
05-01-60 แผนสารสนเทศผู้ปฏิบัติ(แผนการแนะนำการบันทึกข้อมูล)
29-12-59 เป้าหมายประชากร100ปีCUPสามร้อยยอด
16-12-59 ข้อบังคับสำนักงานสธารณสุขจังหวัดประจวบฯว่าด้วยจรรยาข้าราชการฯ
15-12-59 แผนตรวจปี 60
9-12-59 ตรวจราชการรอบ1/60
1-12-59 แบบสำรวจความต้องการด้านข้อมูลสารสนเทศ
30-11-59 ซ้อมความเข้าใจการย้ายของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
28-11-59 รายละเอียดตัวชี้วัด ปี60
22-11-59 สรุปผลการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาล
16-11-59 ตัวอย่างแผนปฏิบัติการปี 60
16-11-59 แบบฟอร์มการซ่อมบำรุง
15-11-59 แบบฟอร์มขอเบิกวัสดุ
14-10-59 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
13-09-59 แบบประเมิน 5ส.
02-09-59 ระเบียบบ้านพักโรงพยาบาลสามร้อยยอด
03-08-59 บันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
14-07-59 แก้ไขเพิ่มเติมHAกำหนด 12/07/59โรงพยาบาลสามร้อยยอด
14-07-59 ขอแก้ไขเอกสารรอบ 2วิเคราะห์ SAR รพ.สามร้อยยอดครั้งที่2

14-07-59

ตรวจราชการรอบที่ 2 ปี 59
04-07-59 รายการครุภัณฑ์การแพทย์และแบบคำขอ.xls
30-06-59 แบบฟอร์มRisk_profile และ ฟอร์มความเสี่ยงรายเดือน
20-06-59 สรุปผลการวิเคราะห์_รพ.สามร้อยยอด_ประจวบฯ_aporn
10-05-59 แบบฟอร์มลงทะเบียนบ้านพักโรงพยาบาลสามร้อยยอดรายเก่าและใหม่ NEW(ปรับปรุง)
4-01-59 ประกาศสอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
29-12-58 รายการครุภัณฑ์
17-12/58 นำเสนอข้อมูลรพ.
03/12/58 templateQOF59
09/11/58 รายละเอียดงบกองทุน สปสช. ปี2559 NEW
28/10/58 แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ12 สาขา NEW
22/10/58 แบบฟอร์มการจัดทำยุทธศาสตร์
22/10/58 รายงานประจำปี รพ.สามร้อยยอด 2554(ตัวอย่างรูปแบบรายงาน) NEW
15/10/58 การตรวจติดตามและตรวจสอบโรงพยาบาลสามร้อยยอดของ สปสช.
08/10/58 ผังโครงสร้างเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข _ภาระกิจ
07/08/58 ประวัติการบำรุงรักษาครุภัณฑ์
23/07/58 แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติ
15/07/58 แผนพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสามร้อยยอดตามที่สรพ.แนะนำ
02/07/58 คำสั่งงานคุณภาพโรงพยาบาลสามร้อยยอด2558
10/06/58 ยุทธศาสตร์ทุติยภูมิปี58
03/06/58 Form Service_Profile And pct_profile_2557
19/05/58 Navicat Premium Enterprise v9.1.8 +Keygen+Serial.rar
03/04/58 หลักสูตรฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในเขตพื้นที่