จัดซื้อจัดจ้าง

   วันที่

หัวข้อดาวน์โหลด
22-10-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 15 ฉบับ
08-09-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 13 ฉบับ
240562ถึง020962 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 13 ฉบับ
16-09-62 ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์
12-09-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-09-62 ประกาศครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งและเครื่องให้การรักษาด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
15-07-62 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคารั้ว
12-7-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-07-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 5 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-07-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 37 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-07-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 8 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-06-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 15 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-06-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-06-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องดูดเสมหะระบบสูญญากาศ ทางการแพทย์ (Vaccumm) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
10-06-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงบ่อพักระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-06-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน  รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-06-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 12 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-06-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉาะเจาะจง
04-06-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 9 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-06-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 8 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-05-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 20 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-05-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 23 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-05-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-05-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 10 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-05-62 ประกวศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาเพื่อบริการผู้ป่วย จำนวน 9 รายการโดยเฉพาะวิธีเจาะจง
07-05-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-05-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 6 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-05-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 9 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-05-62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงรั้วและป้ายโรงพยาบาล จำนวน 1 งานด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
18-04-62 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคตาด้วยเลเซอร์ชนิด Q-Switched ND:YAG Laser
 19-03-62 ประกาศ-ผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์-จำนวน2รายการ
12-03-62 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดูดเสมหะระบบสูญญากาศทางการแพทย์(Vaccumm)
04-03-62 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562
12-02-62 ประกวดราคาซื้อเครื่องดูดเสมหะระบบสูญญากาศทางการแพทย์ (vaccumm) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
28-11-61 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
22-11-61 ประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่น แบบสั่นสะเทือน (Shock wave Therapy)
5-11-61 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ61 เครื่องดูดเสมหะสูญญากาศทางการแพทย์ (Vaccumm)
7-2-61 แผนจัดซื้อจัดจ้างระบบแก๊สทางการแพทย์รวมศูนย์ขนาดไม่น่อยกว่า 30 หัวจ่าย
7-2-61 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)เครื่องตรวจจอประสาทตา
7-2-61 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจจอประสาทตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
22-1-61 ประกาศราคากลาง เครื่องตรวจจอประสาทตา
13-12-60  แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ย.60
01-12-60  รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องอัลตร้าซาวด์
01-12-60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์
01-12-60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์ ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
01-12-60 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเสนอราคาเครื่องอัลตร้าซาวด์
30-11-60 แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561
17-11-60 ประกวดราคาซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์
17-11-60 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
10-11-60 แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ต.ค.60
30-10-60 รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อปีงบประมาณ 2560
30-10-60 รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
30-10-60 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560
30-10-60 รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อปีงบประมาณ 2560
27-10-60 คณะทำงาน ติดตามตัวชี้วัด (ITA)
27-10-60 ประกาศราคากลางเครื่องอัลตร้าซาวด์
26-09-60 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์
02-08-60 คำสั่งโรงพยาบาล แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน
19-05-60 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
19-05-60 ประกาศราคากลางรถยนต์
18-04-60 ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน
5-04-60 ประกาศราคากลาง ยูนิตทำฟัน
10-03-60 สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วโรงพยาบาล ความยาว 235 เมตร
09-03-60 แบบแปลนโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ในหมวดงานอาคาร
09-03-60 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง
16-02-60 แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ งบลงทุนปี60
15-02-60 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี60
07-12-59 รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ส.2559
26-10-59 ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
13-10-59 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์
12-10-59 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องเอกซเรย์ทั้วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 MA
06-10-59 จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ผู้เยี่ยมชม

655824
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
59
231
711
645380
2443
7077
655824

ไอพี: 3.91.106.44
เวลา: 2019-11-13 04:40:19