จัดซื้อจัดจ้าง

 
   วันที่ประกาศ        หัวข้อเรื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
1-11-64 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการฟอกเลือด
27-09-64 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
7-09-64 ราคากลางจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
7-09-64 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
23-08-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถโดยสาร (รถตู้) ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
02-08-64 ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร (รถตู้) ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(02-08-64)
16-07-64 ยกเลิกประกวดราคาซื้อรถโดยสาร (รถตู้) ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
16-07-64 ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร (รถตู้) ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
29-06-64 ประกวดราคาซือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถโดยสาร(รถตู้)
09-06-64 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถโดยสาร)
09-06-64 รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
09-06-64 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ
25-02-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-02-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-02-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-02-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-02-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-02-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-02-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-02-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-02-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-02-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-01-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-01-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-01-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-01-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-01-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-01-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-01-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-01-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-01-64 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ 2564 ครับ
13-01-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-01-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-01-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-01-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-01-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-12-63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-12-63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-12-63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-12-63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-12-63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-12-63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-11-63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-09-63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าติดทั่วไป
02-07-63 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก
16-06-63 แบบปรับปรุ่งซ้อมอาคาร รพ.สต.ไร่เก่า
28-05-63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-05-63 การจัดซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์ และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดทั่วไป
14-01-63 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
09-01-63 แบบสรุปการประเมินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563
11-12-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำนวน 6 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-12-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำนวน 5 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-12-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำนวน 6 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-11-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำนวน 13 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-11-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำนวน 21 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-11-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำนวน 13 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-11-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-11-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำนวน 11 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-11-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-10-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-10-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำนวน 11 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-10-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-10-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำนวน 9 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-10-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำนวน 9 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-10-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-12-62 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ย. 2562
28-11-62 รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง/รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
09-11-62 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค.62
31-10-62  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
11-12-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 15 ฉบับ
22-10-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 15 ฉบับ
08-09-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 13 ฉบับ
24-05-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 13 ฉบับ
16-09-62 ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์
12-09-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-09-62 ประกาศครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งและเครื่องให้การรักษาด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
15-07-62 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคารั้ว
12-7-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-07-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 5 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-07-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 37 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-07-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 8 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-06-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 15 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-06-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-06-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องดูดเสมหะระบบสูญญากาศ ทางการแพทย์ (Vaccumm) 

ผู้เยี่ยมชม

912342
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
197
371
2858
898240
10780
14482
912342

ไอพี: 54.144.55.253
เวลา: 2021-11-27 10:05:22