ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม / เอกสารต่างๆ

 

 

ชื่อ วันเผยแพร่
การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ปี63 12 มีนาคม 2563
กลุ่มสร้างจิตสำนึก ไม่โกง 15 มีนาคม 2563
มาตรการการป้องกันการรับสินบน 12 มีนาคม 2563
ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนรอบ 6 เดือน 14 มีนาคม 2563
นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข ปี63 13 มีนาคม 2563
ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปี63 12 มีนาคม 2563
ผลการดำเนินการตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ ปี63 11 มีนาคม 2563
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปี63 11 มีนาคม 2563
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี63 10 มีนาคม 2563
การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน63 09 มีนาคม 2563
มาตรการป้องกันการทุจริตและการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ 07 มีนาคม 2563
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 03 มกราคม 2563
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 2563. 02 มีนาคม 2563
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 02 มีนาคม 2563
ประกาศผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก 07 กุมภาพันธ์ 2563
กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 13 มกราคม 2563
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปี 2562 13 มกราคม 2063
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการปี 2563 13 มกราคม 2023
รายงานการประชุมโครงการเฝ้าระวังป้องกันฯโรคติดต่อในชุมชน ปี 63 16 มกราคม 2563
แบบฟอร์มSAR2020 29 ตุลาคม 2562
แนวทางการตรวจราชการปี2563 29 ตุลาคม 2562
เอกสารรายละเอียดเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 29 ตุลาคม 2562
เอกสารรายละเอียดเตรียมรับการเยี่ยมสำรวจ *new 29 ตุลาคม 2562
คู่มือการให้บริการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 29 ตุลาคม 2562
target_pop63 29 ตุลาคม 2562

ผู้เยี่ยมชม

695966
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
208
516
2033
683048
724
8034
695966

ไอพี: 3.226.243.36
เวลา: 2020-04-02 10:49:01