ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม / เอกสารต่างๆ

 

 

ชื่อ วันเผยแพร่
แบบฟอร์มแผนงานโครงการ ปี 64(ใหม่) 05 ตุลาคม 2563
แบบฟอร์มCancerPain 05 ตุลาคม 2563
แบบฟอร์มSepsis 05 ตุลาคม 2563
แบบฟอร์มแผนปี2564 12 เมษายน 2563
รายงานผลมาตรการปัองกันการรับสินบน 12 เมษายน 2563
การให้และการรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆตามนโยบาย No Gift Policy 12 เมษายน 2563
รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy 12 เมษายน 2563
รายงานผลการดำเนินงานชมรมจริยธรรม 12 มีนาคม 2563
สรุปรายงานการเยี่ยมสำรวจของ สรพ. 12 มีนาคม 2563
การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ปี63 12 มีนาคม 2563
กลุ่มสร้างจิตสำนึก ไม่โกง 15 มีนาคม 2563
มาตรการการป้องกันการรับสินบน 12 มีนาคม 2563
ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนรอบ 6 เดือน 14 มีนาคม 2563
นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข ปี63 13 มีนาคม 2563
ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปี63 12 มีนาคม 2563
ผลการดำเนินการตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ ปี63 11 มีนาคม 2563
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปี63 11 มีนาคม 2563
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี63 10 มีนาคม 2563
การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน63 09 มีนาคม 2563
มาตรการป้องกันการทุจริตและการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ 07 มีนาคม 2563
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 03 มกราคม 2563
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 2563. 02 มีนาคม 2563
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 02 มีนาคม 2563
ประกาศผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก 07 กุมภาพันธ์ 2563
กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 13 มกราคม 2563

ผู้เยี่ยมชม

756958
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
171
228
1744
744770
7501
7640
756958

ไอพี: 35.170.78.142
เวลา: 2020-10-24 13:09:59